Over SPR KRAS

SPR-KRAS is een subvereniging van de Sportvereninging Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool, en is als zodanig opgericht op 1 oktober 2008.
KRAS telt circa 75 leden.

De aanleiding voor de oprichting was van financiĆ«le aard. De inschrijving als vereniging bij de KNSB kon voorkomen dat de bijdrage van de SPR-leden aan de kosten voor het gebruik van de ijsbaan op de TJAS-uren onacceptabel hoog zou worden.

Verenigingen krijgen een naam. Die moest worden bedacht.
Het werd KRAS, wat fijn klinkt naast TJAS.
De naam roept ook allerlei (winterse) associaties op:
Jij KRAST wel, ik KRAS niet.
Maar samen zijn we nog KRAS.

KRAS kan ook staan voor:

    KRanige Academische Schaatsers;
    Kardinger Recreatieve Academische Schaatsers;
    Keihard Rond Als 'n Speer ;
    En wat al niet meer?

KRAS heeft als vereniging geen hoogdravende doelen. Haar missie is het behoud van de twee wekelijkse schaatsuurtjes voor schaatsminnende SPR-leden. De vereniging staat open voor zowel de beginnende als de gevorderde schaatser en heeft als doel de belangen van die schaatsers te behartigen.

Wanneer er voldoende belangstelling is wordt er vanuit KRAS een cursus schaatsen voor buitenlandse medewerkers van de RUG/Hanze gegeven.

Af en toe wordt er op natuurijs geschaatst. Voor een impressie van het schaatsen in een wonderschoon berglandschap zie deze link. Maar dat er niets gaat boven schaatsen in een oerHollands rietlandschap, toont het volgende filmpje.