Lid worden

Om lid te worden van KRAS, moet u lid zijn van  van SPR.
Op de site van SPR is een  aanmeldformulier te vinden waarop u kunt aangeven van welke sportsectie u gebruik wilt maken. De contributie voor zowel SPR als KRAS wordt verrekend via de salarisadministratie van de RUG of HG. Het lidmaatschap van KRAS betreft  een geheel kalenderjaar: dus van 1 januari tot 1 januari.  Wanneer u gedurende het kalenderjaar lid wordt, dient u de contributie  aan KRAS zelf over te maken. Daarover ontvangt u een e-mailbericht van de secretaris van KRAS.

De hoogte van de contributie voor KRAS vastgesteld op € 40,- .

Opzeggen van het lidmaatschap verloopt eveneens via SPR.

Voor site SPR klik op: www.sprsport.nl